Min personlige blog

Insider

Archives

Om dkwac

Denne hjemmeside giver brugerne et indblik i hvilke forskellige internet muligheder der er på markedet. Her har du mulighed for at få et indblik i hvilke hastigheder du har brug for på dit internet, samt se hvilke typer af forskellige internetformer der er at vælge imellem.  Inden du vælger internet er det en god ide at undersøge hvad der er på markedet, uanset om du har haft internet før eller om det er første gang, da der ofte er engangsomkostninger  forbundet med opstart af internet, og du undgår derfor at betale for meget ved at vælge rigtigt første gang.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.